DFTA

 

Dutch field target association

Ereleden

Om de doodeenvoudige reden dat zij de grondleggers van de Field Target schietsportdiscipline in Nederland zijn, en omdat zonder hen de DFTA nooit van de grond zou zijn gekomen, is tijdens de Algemene Ledenvergadering 2013 besloten om Andries Sluiter en Gerrit Brendel te benoemen tot erelid van de DFTA. Gerrit is tot ons verdriet op 5 januari 2017 overleden.

Tijdens de ALV van 2017 is besloten het erelidmaatschap toe te kennen aan Prof. Dr. Volker Blum. Volker is degene die Field Target op het vasteland van Europa gentroduceerd heeft. En ja, Andries staat hieronder tw keer op de foto. Hij was degene die het erelidmaatschap aan Volker uitgereikt heeft, vandaar.


Gerrit Volker
ANDRIES SLUITER GERRIT BRENDEL VOLKER BLUM