DFTA
 

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement van de DFTA is gebaseerd op de wedstrijdreglementen voor FT en HFT zoals die internationaal gelden. Dit zijn het reglement van de WFTF voor Field Target, en de reglementen van de WHFTO en WHFTA voor Hunter Field Target. De HFT-reglementen van WHFTO en WHFTA zijn vrijwel identiek. Daar waar er toch verschillen zijn, laat de DFTA in principe het reglement van de WHFTA prevaleren.

Waar wordt afgeweken van de internationale regels, is dit vastgelegd in het nationaal DFTA reglement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse regels in verband met loodopvang.

Internationale regels

Field Target:

Hunter Field Target:

Bovenstaande links verwijzen altijd naar de actuele versies van de internationale reglementen.

Nationaal DFTA reglement

Het reglement voor het wedstrijdjaar 2024 is hieronder te vinden.
De afstandentabel uit 2020 blijft ook in 2024 geldig, de afstandentabel kent geen wijzigingen.