DFTA
 

Wedstrijdreglement

De DFTA hanteert de wedstrijdreglementen voor FT en HFT zoals die internationaal gelden. Dit zijn het reglement van de WFTF voor Field Target, en het reglement van de WHFTO voor Hunter Field Target. Waar wordt afgeweken van de internationale regels, is dit vastgelegd in het nationaal DFTA reglement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse regels in verband met loodopvang.

Internationale regels

Field Target:

Hunter Field Target:

Bovenstaande links verwijzen altijd naar de actuele versies van de internationale WFTF- en WHFTO reglementen.

Nationaal DFTA reglement

Het wedstrijdjaar 2019 zal geschoten worden volgens het DFTA-reglement 2019. Die versie is nog concept en moet nog worden vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, alvorens deze hier zal worden gepubliceerd. Het reglement 2019 kent slechts enkele wijzigingen ten opzichte van het definitieve reglement van 2018, dat hieronder is opgenomen. De belangrijkste wijziging is een kleine aanpassing van de afstandentabel, om aan te blijven sluiten bij de WFTF- en WHFTO-reglementen. De 2018- en 2019-versies van die afstandentabel zijn hieronder beide opgenomen.